อนุทิน 120548 - premwadee muangngam

โลกอินเตอร์เน็ต

ปัจจุบันในโลกของมนุษย์นี้ล้วนแล้วแต่มีการแข่งขัน การพัฒนา ให้โลกก้าวล้ำขึ้น สิ่งที่ถูกพัฒนาเกิดขึ้นมากมายหลายอย่าง ทุกอย่างถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน โดยมีสื่อกลางที่เป็นเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าด้วยกันสะพานนั้นคือ อินเตอร์เน็ต 

ในยุคสมัยปัจจุบันนี้ อินเตอร์เน็ตมีบทบาทที่สำคัญกับชีวิตมนุษย์เราเป็นอย่างมาก อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีประโยชน์มากมายมหาศาลไม่ว่าจะเป็นในด้านการเรียน การสอน การค้นคว้าหาความรู้  เมื่อสมัยตอนก่อนเรียนหนังสือ ยังไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้งานกันอย่างกว้างขวางเหมือนในปัจจุบัน การค้นหาข้อมูลทำรายงานส่งอาจารย์แต่ละครั้ง ต้องเข้าห้องสมุดเพื่อหาข้อมูล กว่าจะหาหนังสือ กว่าจะได้รายงานสักเล่ม เหนื่อยมาก แต่การเรียนในปัจจุบันทำรายงานกันทีหนึ่ง ก็ใช้ Google หาข้อมูลคลิกสองสามคลิกก็ได้ข้อมูลแล้ว มิหนำซ้ำไม่ต้องมานั่งบรรจงเขียนลงในกระดาษรายงานหรือนั่งพิมพ์กันให้เมื่อย ก็อปปี้ข้อมูลมาแปะในเวิร์ด แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้ว ที่สำคัญ ในปัจจุบัน ในปัจจุบันนี้ข้อมูลในอินเตอร์เน็ตมีมากายมหาศาล หลากหลายสาขาวิชา หลากหลายแขนง มีให้เลือกสรรกันมากมาย 

ด้านธุรกิจ อินเตอร์เน็ตก็สามารถเป็นเครื่องมือให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ด้านการประกอบธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต หรือที่เรียกกันคุ้นหูว่า อีคอมเมิร์ซ นอกจากนี้ก็ยังมีธุรกิจที่เกิดขึ้นจากผลพวงของอินเตอร์เน็ตอีกมากมาย 

ด้านสังคม อินเตอร์เน็ตก็เข้ามามีส่วนด้านสังคมมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีคนเข้าไปร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการพบปะสังสรรค์ มีผู้คนมากมายที่มีสังคมอีกสังคมหนึ่งบนอินเตอร์เน็ต

ด้านความบันเทิง ดูจะเป็นด้านที่เห็นได้ชัดที่สุดในอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน ความบันเทิงในอินเตอร์เน็ตมีให้เลือกใช้บริการกันมากมาย อยากดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม หาเพื่อนคุย สามารถหาได้จากอินเตอร์เน็ตได้ทั้งสิ้น (เวชยันต์ สังข์จุ้ย : ๒๕๕๒)  

โลกของอินเตอร์เน็ต ยังไม่หมดประโยชน์เพียงเท่านี้ ที่น่าสนใจ และเป็นที่นิยมของผู้คนในยุคปัจจุบัน คงจะหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงไม่ได้ นั่นคือการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต หรือการโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต

ก่อนอื่นเพื่อความเข้าใจในพื้นฐานของสิ่งที่จะอธิบายต่อไป เรามาดูกันก่อนว่าโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ตนั้นคืออะไรกันแน่? ที่จริงการใช้คำว่า โทรศัพท์ ตรงนี้อาจไม่ตรงความหมายที่เข้าใจกันอยู่โดยทั่วไปนัก เพราะเมื่อพูดถึงโทรศัพท์ เรามักจะนึกภาพโทรศัพท์เป็นเครื่อง ๆ แบบที่มีปุ่มตัวเลขและหูฟังมากกว่า จึงน่าจะใช้คำว่า พูดคุย หรือ สนทนา กันผ่านอินเตอร์เน็ตแทน แต่เพื่อไม่ให้ยุ่งยากก็จะอนุโลมใช้คำว่าโทรศัพท์ไปพลางก่อน จนกว่าจะผู้รู้ท่านบัญญัติศัพท์เพราะๆ ขึ้นมาให้ใช้กัน

โทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Internet Telephone บ้าง Internet Phone บ้าง Net Phone บ้าง Voice over Internet Protocol (VolP) บ้าง หรือบางทีเรียก Web Phone ก็มีนั้น ก็คือบริการอย่างหนึ่งที่ทำให้เราสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องโทรศัพท์ธรรมดา ติดต่อสนทนาไปยังผู้รับปลายทางได้โดยผ่านสื่อกลางที่เป็นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยที่อุปกรณ์เครื่องรับนั้นอาจเป็นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ก็ได้เช่นกัน (วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์ ,๒๕๔๒ : ๑๐)

อ้างอิง

วงศ์ประชา  จันทร์สมวงศ์ . โทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต . พิมพ์ครั้งที่ ๒ . กรุงเทพฯ . โปรวิชั่น , ๒๕๔๒.

เวชยันต์  สังข์จุ้ย . มือใหม่หัดใช้อินเทอร์เน็ต . กรุงเทพฯ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ๒๕๕๕.

เขียน 07 Feb 2013 @ 20:59 () แก้ไข 08 Feb 2013 @ 10:45, ()


ความเห็น (0)