อนุทิน 120528 - เพิ่ม เพิ่ม

การโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไปเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ และจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ต่ำกว่าเดิมมิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้น
..การโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้ดำเนินการตกลงกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ขอโอนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะรับโอน โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ถ. ทั้งนี้ ตามกฏที่ ก.ถ.กำหนด
..กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้สามารถดำเนินการได้ตามกฏที่ ก.ถ.กำหนด"

...จากหลักดังกล่าว จะเห็นได้ว่าตามวรรคหนึ่งและสอง การโอนย้าย ตั้งหลักการสำคัญไว้ คือ "หลักความสมัครใจ" ของข้าราชการหรือเจ้าตัวเป็นหลักสำคัญ และ หลักการที่ อปท.ต้นสังกัดและที่รับโอนยอมภายใต้ความเห็นชอบของ ก.ถ. เป็นสำคัญ
...กรณี หากเจ้าตัวสมัครใจ ปลายทางยินดีรับ แต่ต้นสังกัดไม่ยอมปล่อยหรือไม่ยอม ลงนามให้โอนย้าย ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ก็จะมีช่องทางที่สาม คือ สามารถโอนย้ายได้หากเป็นไปตาม กฏที่ ก.ถ.กำหนดไว้ รายละเอียดที่ กถ.กำหนดว่ามีเหตอะไรบ้างผมจะนำมาขยายให้ทราบต่อไป หลักสำคัญ คือ การดูแลข้าราชการท้องถิ่นที่โดนรังแกจากอำนาจที่มิชอบ หากประสงค์จะโอนย้ายครับ
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
...ในส่วนของ กองการศึกษา / ส่วนการศึกษา ที่ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ในสังกัดท้องถิ่น (ที่ไม่ใช่ครูผู้สอน/ผู้บริหารสถานศึกษา) กำลังพิจารณาว่า จะให้คนของท้องถิ่นเราไปสู่ระบบเดียวกะผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูผู้สอนในสถานศึกษาหรือไม่ ผมเสนอให้เหมือนครับ เพราะจะได้เงินวิทยาฐานะและเงินเดือนแบบเดียวกับครู ซึ่งดีกว่าและได้ประโยชน์กว่า(เหมือนที่นักวิชาการศึกษาเคยกินเงินเดือนแบบเดียวกะครู ตอนปี ๔๘ หรือ ๔๙ แล้วตอนหลังถอยออกมาตามคำเสนอกรมฯแล้วเรามาเสียเปรียบครูจนทุกวันนี้ ทำให้ไม่มีใครอยากโอนย้ายมาอยู่ในกองการศึกษา เพราะเงินเดือนน้อยกว่า เงินวิทยาฐานะไม่ได้ถึงจะมีคุณสมบัติเดียวกันกะผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนครับ
.....ผมกำลังลุ้น และเสนอกรรมการยกร่างท่านอื่นให้พิจารณาประเด็นนี้ครับ คอยติดตาม
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
.....ส่วนตำแหน่งอื่นๆ อย่าเพิ่งน้อยใจ หากมีจังหวะที่ข้าราชการท้องถิ่นเราสามารถก้าวหน้าไม่ว่าในรูปแบบใด ผมพร้อมสู้ให้เสมอ วันนี้จังหวะมันมาแบบนี้ต้องรีบคว้าและผลักดันไว้ก่อนครับ
...ผอ.กอง/รองปลัด/หัวหน้าส่วน/นักบริหารอื่นๆ ใจเย็นๆครับ การประชุมมีแค่เดือนล่ะครั้งเรื่อง เงินประจำตำแหน่งท่าน ผมเดินหน้าเต็มร้อย และ ใกล้ความจริง ขอให้เห็นใจผมด้วยครับ ผู้แทนท้องถิ่นใน กถ.ที่เป็นข้าราชการ มีผมคนเดียวจำเป็นต้องนำเสนอเหตและผลที่ทำให้เขายอมรับและกำหนดให้ มีเงินประจำตำแหน่งครับ ยังอุ่นใจที่กรรมการ กถ.หลายท่าน วันนี้เห็นดีด้วย อดใจรอและช่วยเป็นกำลังใจกัน ผมจะจัดประชุมสัมมนาเฉพาะ ผอ.กอง/หัวหน้าส่วนทุกส่วนอย่างเดียวอยู่ครับ ขอให้หลังงานสมาพันธ์ปลัดฯในเดือนมีนาคมก่อนนะครับ..แล้วเรามาหารือกัน ว่าจะกำหนด ผอ.กอง๘ พิเศษ กันอย่างไร เพื่อสนับสนุนพวกเราเป็น ผอ.กอง ๘ ในวันข้างหน้า
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
...ข้าราชการสาย ๑ และ ๒ ที่บ่นว่าทำงานมาหลายปี เงินเดือนไม่ถึง ๑๕,๐๐๐ บาท แล้วลูกจ้างมาใหม่เดือนเดียวหมื่นห้า พรุ่งนี้ผมพบท่าน นายกรัฐมนตรี จะนำเรียนปัญหาผลกระทบนี้ให้ท่านทราบ เพื่อให้ท่านหาแนวทางแก้ไขเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบาย หมื่นห้าและเก้าพันต่อไป
..............................................................................
ด้วยความเคารพครับผมขอตัวนอนก่อน เพราะพรุ่งนี้ ต้องเดินทางไปทำเนียบรัฐบาล เพื่อลงนาม MOU กับท่านนายกรัฐมนตรี/รมต.สาธารณสุข/มหาดไทย/เพื่อจัดตั้งกองทุนค่ารักษาพยาบาลให้กับพี่น้องข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นเราครับส่วนใครไม่เข้าใจ สงสัยแสดงความคิดเห็นและทิ้งคำถามช่องแสดงความคิดเห็นไว้นะครับ
ด้วยความเคารพครับ
ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา


เขียน 07 Feb 2013 @ 14:54 ()


ความเห็น (0)