อนุทิน 120527 - บินหลาดง

  ติดต่อ

ยังอยู่ที่แกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กทม. เป็นวันที่ ๓ ของการเป็นวิทยากรร่วมและเรียนรู้ร่วมกันการพิจารณาแผนยกระดับกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา ของสมป.

  เขียน:  

ความเห็น (0)