อนุทิน 120527 - บินหลาดง

ยังอยู่ที่แกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กทม. เป็นวันที่ ๓ ของการเป็นวิทยากรร่วมและเรียนรู้ร่วมกันการพิจารณาแผนยกระดับกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา ของสมป.

เขียน 07 Feb 2013 @ 14:26 ()


ความเห็น (0)