อนุทิน 120511 - นาย ชัยวัฒน์ มัคคะที

นวัตกรรมและการสร้างความรู้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้

Innovation and Knowledge Creation as Parts of Knowledge Management

การสร้างความรู้และนวัตกรรม  ทั้งสองแนวคิดนี้มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันอยู่ แต่นี้ความสัมพันธ์ของทั้งสองแนวคิดยังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ซึ่งในบทความนี้จะทบทวนการทำงานตามทฤษฎีซึ่งเน้นความคล้ายคลึงกันพื้นฐานและความแตกต่าง  รวมถึงการเชื่อมต่อระหว่างบริษัทกับพื้นฐานความรู้ของบริษัท และนวัตกรรม จากนั้นจึงทำการเปรียบเทียบผลหลักของการวิจัยบนการสร้างนวัตกรรมและความรู้  วัตถุประสงค์หลักในการวิจัยนี้คือบริษัทส่วนใหญ่สามารถพัฒนาเป็นหลักบนพื้นฐานของบรรทัดฐานทางสังคมและค่านิยมที่มีอยู่แล้วในความสัมพันธ์ทางสังคมของบริษัท ในการเปิดที่มีอิทธิพลย่างไรต่อวิธีการที่บริษัทพัฒนาและใช้ความรู้พื้นฐานจึงที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์นวัตกรรม  ซึ่งเป็นที่มาของแนวคิดการสร้างนวัตกรรมและความรู้ในองค์กร

แนวคิดการสร้างนวัตกรรมและความรู้ในองค์กร

ความหมายของนวัตกรรมรวมถึงแนวคิดของนวัตกรรมเชิงพาณิชย์หรือการดำเนินการ  นวัตกรรมประกอบด้วยรุ่นของความคิดใหม่และการดำเนินงานลงในผลิตภัณฑ์ใหม่กระบวนการหรือบริการที่นำไปสู่​​การเจริญเติบโตแบบไดนามิกของเศรษฐกิจของประเทศและการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานเช่นเดียวกับสร้างจากกำไรสำหรับองค์กรธุรกิจนวัตกรรม Afuah หมายถึงนวัตกรรมใหม่  ความรู้ที่จัดตั้งขึ้นในผลิตภัณฑ์กระบวนการและบริการ จัดประเภทนวัตกรรมตามตลาดเทคโนโลยีและลักษณะการบริหาร/องค์กร  ดังแสดงในตาราง

การจัดหมวดหมู่ทั่วไปของนวัตกรรม


ความรู้ที่ได้รับกำหนดให้เป็น เชื่อแสดงให้เห็นความจริงที่ว่าจะเพิ่มความสามารถขององค์กรในการกระทำที่มีประสิทธิภาพและประกอบด้วยสองมิติ: Tacit และExplicit โดยมิติ Tacit โดยปริยายอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ความคิดและความรู้สึกในบริบทที่เฉพาะเจาะจง  และประกอบด้วยของส่วนประกอบทั้งองค์ความรู้  และเทคนิคมิติที่ชัดเจนของความรู้เป็นเสียงก้อง  ประมวลกฎหมายและมีการสื่อสารโดยใช้สัญลักษณ์ซึ่งอาจจะจัดเป็นวัตถุที่ใช้หรือตามกฎ ดังนั้นองค์กรสร้างความรู้ใหม่ผ่านการแปลงและปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งฝังลึกและความโปร่งใสความรู้  โดยตารางด้านล่างคือโหมดการแปลงความรู้

โหมดการแปลงความรู้


การผสมผสานตัวแบบทั่วไป

วัตถุประสงค์แรกเริ่มคือการเชื่อมต่อระหว่าบริษัทกับพื้นฐานความรู้ของบริษัท และนวัตกรรม จึงนำเสนอตัวแบบนี้และทบทวนองค์ประกอบส่วนบุคคลของตัวแบบ จะทำเช่นนี้โดยนำเสนอตัวแบบถ้า(if-else)  เพื่อให้การแสดงความหมายในระดับนโยบายของบริษัท ดังรูป

สรุปผล

วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยนี้คือความสามารถของบริษัทในการพัฒนาบนพื้นฐานของบรรทัดฐานทางสังคมและค่าที่มีอยู่แล้วในความสัมพันธ์ทางสังคมของบริษัท นี่คืออิทธิพลที่เป็ยวิธีที่บริษัทพัฒนาและนำไปใช้เป็นพื้นฐานความรู้  ซึ่งมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์นวัตกรรม  บริษัทที่ผูกขาดหรือผู้ขายน้อยรายที่ดีเหมาะสำหรับการดูแลผลิตภัณฑ์ของนวัตกรรมถือเป็นความจริงที่ผลิตภัณฑณ์ของนวัตกรรมน่าเป็นห่วง สำหรับกระบวนการนวัตกรรมที่ต่อเนื่อง  ความหมายของบทความคือสิ่งที่ดีที่สุดมีแนวโน้มที่บริษัทที่มีระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าบริษัทที่มีตลาดที่มุ่งเน้นและสัมผัสกับการแข่งขันที่ดีเหมาะสำหรับการดูแลชนิดของนวัตกรรมเหล่านี้


ที่มา : www.ipedr.com/vol14/54-ICIMS2011S20009.pdf
ไฟล์ต้นฉบับ : IKCPKM.pdf
เขียน 07 Feb 2013 @ 09:13 () แก้ไข 07 Feb 2013 @ 09:30, ()


ความเห็น (0)