อนุทิน #120504

มองอย่างเข้าใจโลก... จะพบธรรม
มองอย่างรู้แจ้งในธรรม.. จะแจ้งโลก

(พระอาจารย์อารยวังโส..วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย)

เขียน:

ความเห็น (0)