อนุทิน 120504 - อ.นุ

  ติดต่อ

มองอย่างเข้าใจโลก... จะพบธรรม
มองอย่างรู้แจ้งในธรรม.. จะแจ้งโลก

(พระอาจารย์อารยวังโส..วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย)

  เขียน:  

ความเห็น (0)