อนุทิน 120504 - อ.นุ

อ.นุ

มองอย่างเข้าใจโลก... จะพบธรรม
มองอย่างรู้แจ้งในธรรม.. จะแจ้งโลก

(พระอาจารย์อารยวังโส..วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย)

เขียน 07 Feb 2013 @ 06:51 ()


ความเห็น (0)