อนุทิน 120503 - วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--

วันนี้ วันที่ 7 กุมภาพีนธ์ 2556  ผู้เขียนย้อนไปเปิดสมุดบันทึกใน โกทูโนว์ ซึ่งมีอยู่ 3 เล่ม

โรงพยาบาลปากพะยูนมี 7 บันทึก

เดินทางหมื่นลี้ดีกว่าอ่านหนังสือหมื่นเล่ม มี 157 บันทึก

เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียนมี 51ึ7  บันทึก

รวม 618 บันทึก 

เขียน 07 Feb 2013 @ 06:48 ()


ความเห็น (0)