อนุทิน 120480 - นาย ธเนศร์ แปลงศัพย์

ประโยชน์และโทษจากอินเทอร์เน็ต

    ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราแล้ว เราสามารถทราบข่าวสารเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตได้จากหนังสือพิมพ์ วารสาร รายการวิทยุ และจากแหล่งข่าวสารมากมายทั่งทุกมุมโลก ทุกวันนี้มีหนังสือเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตให้เราทำความรู้จักและศึกษาเพิ่มเติมดังนั้นผู้ใช้ควรมีวิจารณญาณในการใช้งาน  เพื่อให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตเกิดประโยชน์  โดยไม่เกิดโทษทั้งต่อผู้ใช้และอุปกรณ์ที่ใช้  ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตมีมากมายหลายประการไม่ว่าจะใช้ในหารรับส่งอีเมล์  การอ่านข่าวสาร  ค้นหาแหล่งความรู้  ดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมต่าง ๆ สั่งซื้อสินค้า  การสั่งซื้อสินค้ามีทั้งประโยชน์และโทษ  และการหางานบนอินเทอร์เน็ต เป็นต้นโดยจะยกตัวอย่างประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตดังนี้

    ตามที่กล่าวมาแล้วว่า อินเตอร์เน็ต คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ครอบคลุม ไปทั่วโลก พร้อมกับมีข้อมูลมหาศาล ทุกประเภท ให้เราค้นคว้า และรับส่งข้อมูล ไปมาระหว่างกันได้ ในตอนนี้ จะขอยกตัวอย่างประโยชน์ ของการใช้งานอินเตอร์เน็ต ด้านต่าง ๆ

    ในด้านการศึกษา เราต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลได้ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลทางวิชาการจากที่ต่าง ๆ ซึ่งในกรณีนี้ อินเตอร์เน็ต จะทำหน้าที่เหมือนห้องสมุด ขนาดยักษ์ ส่งข้อมูลที่เราต้องการ มาให้ถึงบนจอคอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือที่ทำงานของเรา ไม่กี่วินาทีจากแหล่งข้อมูลทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม ศิลปกรรม สังคมศาสตร์ กฎหมายและอื่นๆ

อีกส่วนที่เกี่ยวข้องกันก็คือ ประโยชน์การรับส่งข่าวสาร ผู้ใช้ที่ต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ต สามารถรับส่ง E-mail กับผู้ใช้คนอื่นๆ ทั่วโลก ในเวลาอันรวดเร็ว ได้โดยค่าใช้จ่ายต่ำมาก นอกจากนี้ ยังอาจส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แฟ้มข้อมูล รูปภาพ ข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ที่เป็นภาพและเสียง ได้อีกด้วย

    ประโยชน์อินเตอร์เน็ต ที่ผู้ใช้กันมากที่สุดอีกอย่างหนึ่ง คือ ความบันเทิง และการ พักผ่อนหย่อนใจ เช่น เลือกอ่านวารสารต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต และข่าวสารอื่น ๆ โดยมีภาพประกอบบนจอคอมพิวเตอร์ เหมือนกับหนังสือ ปกติที่เราดูอยู่กันทุกวันนอกเหนือจากประโยชน์ต่าง ๆ ที่กล่าวมา ซึ่งล้วนแต่เป็นในมุมมอง ของผู้ใช้ข้อมูล หรือบริการทั่ว ๆ ไป แล้ว ในแง่ของผู้ให้ข้อมูล เช่น ผู้ผลิตสินค้า และบริการต่าง ๆ อินเตอร์เน็ตก็มีประโยชน์ตรงที่ เป็นช่องทางสำหรับ การเผยแพร่ข้อมูลของตนเอง ได้ในวงกว้าง ด้วยค่าใช้จ่ายต่ำ แถมยังสามารถเข้าถึง กลุ่มคนที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตซึ่งนับได้ว่าเป็น"หัวกะทิ" ของกลุ่มลูกค้า เป้าหมาย ที่น่าจะมีกำลังซื้อมากพอสมควร   ได้โดยตรง การโฆษณาเผยแพร่ เรื่องต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต จึงขยายตัวอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเป็นช่องทาง
หรือเวทีในการแสดงความคิดเห็น ถกเถียงแลกเปลี่ยนทัศนะในเรื่อง ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ ที่สามารถตอบโต้กันได้ ชนิดทันต่อเหตุการณ์ หรือความเปลี่ยนแปลง และค่อนข้าง จะเป็นอิสระ ต่อการควบคุม หรือกลั่นกรอง ขององค์กรหรือหน่วยงานในภาครัฐ ของแต่ละประเทศ

    ตามที่กล่าวมาแล้วว่า อินเตอร์เน็ตว่าอินเตอร์เน็ตมีประโยชน์มากมายแต่ก็ยังแฝงไปด้วยโทษอีกมากมายของการใช้งานอินเตอร์เน็ต ด้านต่าง ๆ คือ

      โทษของอินเทอร์เน็ต มีหลากหลายลักษณะ ทั้งที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เสียหาย, ข้อมูลไม่ดี ไม่ถูกต้อง, แหล่งประกาศซื้อขายของผิดกฏหมาย, ขายบริการทางเพศ ที่รวมและกระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ต่างๆสาเหตุก็มาจากอินเตอร์เน็ตเป็นระบบอิสระ ไม่มีเจ้าของ ทำให้การควบคุมกระทำได้ยากมีข้อมูลที่มีผลเสียเผยแพร่อยู่ปริมาณมากไม่มีระบบจัดการข้อมูลที่ดี ทำให้การค้นหากระทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรมีการเติบโตเร็วเกินไป ข้อมูลบางอย่างอาจไม่จริง ต้องดูให้ดีเสียก่อน อาจถูกหลอกลวง-กลั่นแกล้งจากเพื่อน
     ขณะที่ใช้อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์จะใช้งานไม่ได้ นั่นจะเป็นเฉพาะการต่ออินเทอร์เน็ตแบบ Dial up แต่ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะสามารถใช้งานโทรศัพท์ที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วยและเป็นสถานที่ที่ใช้ติดต่อสื่อสาร เพื่อก่อเหตุร้าย เช่น การวางระเบิด หรือล่อลวงผู้อื่นไปกระทำชำเราทำให้เสียสุขภาพ เวลาที่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเวลานานๆ โดยไม่ได้ขยับเคลื่อนไหว

    จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าอินเทอร์เน็ตมีทั้งประโยชน์และโทษ  ผู้ใช้งานทุกคนทุกวัยควรเลือกที่จะใช้งานให้ถูกต้องและเหมาะสมถ้าใช้งานในทางที่ดีก็ถือว่าดี  แต่ในทางกลับกันอาจจะส่งผลกระทบต่อตัวท่านเองหรือบุคคลที่อยู่ภายในรอบตัวคุณเอง ดังนั้นผู้ใช้จึงควรใช้งานอิเตอร์เน็ตให้ได้รับประโยชน์  รับความรู้  ความบันเทิงมากที่สุด  

 ที่มา : http://seashore.buu.ac.th/~wichai/101course/Internet/internet.htm">http://seashore.buu.ac.th/~wichai/101course/Internet/internet.htm

เขียน 06 Feb 2013 @ 18:49 ()


ความเห็น (0)