อนุทิน 120473 - โสรยา วิเศษโส

ประโยชน์...และโทษ...จากอินเทอร์เน็ต...

          อินเทอร์เน็ตมีทั้งประโยชน์และโทษ  ผู้ใช้ควรมีวิจารณญาณในการใช้งาน  เพื่อให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตเกิดประโยชน์  โดยไม่เกิดโทษทั้งต่อผู้ใช้และอุปกรณ์ที่ใช้  ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตมีมากมายหลายประการไม่ว่าจะใช้ในหารรับส่งอีเมล์  การอ่านข่าวสาร  ค้นหาแหล่งความรู้  ดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมต่าง ๆ สั่งซื้อสินค้า  การสั่งซื้อสินค้ามีทั้งประโยชน์และโทษ  และการหางานบนอินเทอร์เน็ต เป็นต้นโดยจะยกตัวอย่างประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตดังนี้

          อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์ในการับส่งอีเมล์  กล่าวคือ  อีเมล์ เป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  เหมือนจดหมายธรรมดาแต่การรับส่งจะสะดวกกว่ามาก  คือเราไม่จำเป็นต้องหาซองจดหมายไม่จำเป็นต้องหากระดาษสำหรับเขียนหรือพิมพ์จดหมาย  ม่จำเป็นต้องหาแสตมป์  หรือเดินทางไปยังตู้ไปรษณีย์เพียงแต่เราทำรายการในเครื่องคอมิวเตอร์ของเราแล้วส่งไปกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเลย  ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าเป็นวิธีที่สะดวกและประหยัดทีเดียว  นอกจากนี้แล้วในอีเมล์เรายังสามารถส่งรูปภาพหรือเสียงแนบไปกับอีเมล์ก็ได้ยิ่งทำให้การสื่อสารสะดวกกว่าจดหมายธรรมดามาก  และถ้าเรามีอีเมล์ของเราเอง  เราก็สามารถดูจดหมายของผู้อื่นที่ส่งมาให้เราได้เช่นเดียวกัน

          ใช้สำหรับค้นหาแหล่งความรู้  และถ้าหากเราต้องการค้นคว้าหาความรู้  หรือต้องการศึกษาวิชาการใด แขนงไหนอยู่  อินเทอร์เน็ตจะช่วยได้มากทีเดียว  โดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปที่ห้องสมุด  เราสามารถเข้าไปค้นหาที่เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่คอยให้บริหาร  บางเว็บไซต์ถึงกับให้รับรองการสอบผ่าน  ว่าเราได้ศึกษษและทดสอบความรู้กับทางเว็บไซต์  อีกทั้งบางเว็บไซต์ยังมีตัวอย่างและคำแนะนำให้แก่เราที่สามารถเข้าไปหยิบมาใช้ได้เลย  หรือในกรณีที่เราต้องการภาพสวย ๆ  เพื่อนำไปทำรายงาน  เราก็สามารถค้นหาจากอินเทอร์เน็ตได้

          ใช้ในการหางานบนอินเทอร์เน็ต  ถ้าหากกำลังหางานอยู่  หรือต้องการเปลี่ยนงานใหม่  บนอินเทอร์เน็ตยังมีเว็บไซต์ที่บริการข้อมูลเกี่ยวกับานใหม่ ๆ ให้เราเลือกมากมาย  เว็บไซต์เหล่านี้ได้แก่jobdb.com  หรือในเว็บไซต์ที่รวบรวมความหมากหลา  ได้แก่ pantip.com  เป็นต้น

          โทษของอินเทอร์เน็ตมีมากมายหลายประการเช่นกัน  ไม่ว่าจะมีสื่อลามกอนาจารต่าง ๆ การเล่นเกมออนไลน์จนกลายเป็นคนหัวรุนแรงการสอบถามข้อมูลส่วนตัวเพื่อนำไปสมัครบริการฟรีต่าง ๆ การสนทนากันผ่านอินเทอร์เน็ตที่อาจจะส่งผลอันตรายต่อตัวผู้ใช้งาน  การสั่งซื้อของผ่านเว็บไซต์  โดยการบอกรหัสเครดิตการ์ดโดยจะยกตัวอย่างโทษของอินเทอร์เน็ตดังนี้

          ปัจจุบันมีสื่อลามกต่าง ๆ มากมายในโลกออนไลน์  ในเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดน  ทำให้ผู้ใช้งานไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตย่อมให้ความสนใจ  แต่สื่อเหล่านี้อาจจะส่ผลกระทบต่อผู้ที่สนใจโดยเฉพาะเด็ก  เพราะเด็ก ๆ ไม่ควรที่จะซึมซับสิ่งเหล่านั้นเข้าไปในสมอง  เพราะจะทำให้การเรียนถดถอยลงไป  มัวแต่วุ่นวายอยู่กับสิ่งที่ไม่ได้จนลืมการเรียน

          การสมัครบริการฟรีต่าง ๆ โดยเว็บไซต์จะให้กรอกข้อมูลส่วนตัว  ผู้ใช้ไม่ควรให้ข้อมูลส่วนตัว  เพราะอาจจะมีผู้ที่ไม่หวังดีนำข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ใช้งานกรอกลงไปนั้น  นำไปใช้ในทางที่ผิด  ไม่ว่าจะเป็นการก่อเหตุวุ่นวายต่าง ๆ  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบุคคลหลายฝ่าย  โดยเฉพาะเจ้าของข้อมูลนั้น ๆ ดังนั้นจึงไม่ควรให้ข้อมูลส่วนตัวกับเว็บไซต์ที่ไม่จำเป็น

          การสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต  เป็นอีกประเด็นหนึ่ที่เป็นโทษมีอันตรายต่อผู้ใช้งานเป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งในปัจจุบันมีข่าวสารออกมามากมายในเรื่องของการทำร้ายร่างกายกัน  เนื่องจากการสนทนากันและมีการหลอกลวงกันไปทำในสิ่งที่ไม่ดี  อาจจะถึงขั้นเสียชีวิต  ในการสนทนากันกับบุคคลที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน  แต่เริ่มรู้จักกันจากการใช้อินเทอร์เน็ตนั้น  ในบางครั้งการสนทนากันคู่สนทนาอาจไม่บอกข้อมูลที่เป็นความจริง  อาจจะเพราะต้องการปกปิดตัวเองไม่อยากให้สืบหาตัวได้  หรืออาจจะเป็นเพราะต้องการหลอกลวงคู่สนทนาจริง  อีกประการหนึ่งคือ  การใช้รูปภาพอาจจะไม่ใช้รูปภาพจริง ๆ ของตนเอง  เพราะคิดว่าคู่สนทนาอาจจะม่ชอบตัวจริงๆของเขา

          จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าอินเทอร์เน็ตมีทั้งประโยชน์และโทษ  ผู้ใช้งานทุกคนควรเลือกใช้งานให้ถูกต้องและเหมาะสมถ้าใช้งานในทางที่ดีก็ถือว่าดี  แต่ถ้าใช้งานในทางที่ไม่ดีอาจจะส่งผลกระทบต่อบุคคลหลายฝ่ายด้วยกัน  ดังนั้นผู้ใช้จึงควรใช้งานอิเทอร์เน็ตให้ได้รับประโยชน์  รับความรู้  ความบันเทิงมากที่สุด   ที่สำคัญการใช้งานอินเทอร์เน็ตควรมีจริยธรรม  มีมารยาท  ไม่ว่าจะด้านภาษาหรือด้านใดก็ใดตาม  และควรใช้อินเทอร์เน็ตด้วยความปลอดภัย                                             

ที่มา : ธนพล  ฉันจรัสวิชัย . อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น สำหรับติดตั้งและใช้งานด้วยตนเอง . กรุงเทพฯ : ซีเดยูเคชั่น , ๒๕๔๔ . 

สุขุม  เฉลยทรัพย์ และคณะ . เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต . กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต , ๒๕๔๘ .

สานิตย์  กายาผาด . เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต . กรุงเทพฯ : เธิร์ดเวิฟ เอ็ดดูเคชั่น , ๒๕๔๘ .


เขียน 06 Feb 2013 @ 15:44 () แก้ไข 06 Feb 2013 @ 16:36, ()


ความเห็น (3)

ดีมากเลยครับสำหรับความรู้

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ  อิอิอิอิอิ

เขียนเมื่อ 

เก๋สมชื่อค่ะ