อนุทิน 120471 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ

มีรายงานการสำรวจในแพทย์เกือบ 14,000 คน โดย The Physicians Foundation มีข้อมูลน่าสนใจดีค่ะ ไม่รู้ว่าบ้านเรามีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้าง ของเขาบอกว่า ปัจจุบันหนึ่งในสามของแพทย์ที่ดูแลคนไข้ของเขาเป็นผู้หญิง และมีแนวโน้มว่าในอนาคตแพทย์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง ผลสำรวจของเราน่าสนใจว่าแพทย์ที่เป็นผู้หญิงมีเปอร์เซ็นต์ในการมองแนวโน้มในอาชีพในทางบวกสูงกว่าแพทย์ที่เป็นผู้ชาย และจากสถิติที่เขารายงานพบว่าอาจจะไม่เกี่ยวกับเพศ แต่เป็นปัจจัยอื่นเพราะพบว่าในกลุ่มแพทย์หญิง 40% มีอายุเฉลี่ยน้อย 40 ปีในขณะที่กลุ่มแพทย์ชายที่อายุน้อยกว่า 40 ปีมีเพียง 24% อ่านรายละเอียดจากการสำรวจนี้ได้ที่ Female Doctors May Have a Rosier View of Medicine ใน Medscape Business of Medicine 

เขียน 06 Feb 2013 @ 14:42 () แก้ไข 06 Feb 2013 @ 16:59, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

หลังอายุ 40 ปี แพทย์หญฺิงจำนวนหนึ่ง ต้องหยุดเวชปฎิบัติด้วยภาระครอบครัว อาจารย์ที่ปรึกษาที่อยู่อเมริกา ภรรยาท่านที่เป็นแพทย์ก็ออกมาเลี้ยงลูกเกือบ 10 ปี กลับไปอีกทีก็เป็น Part time คะ