อนุทิน 120467 - ยูมิ

  ติดต่อ

ความฝันของคนเรามีกันทุกคนที่ยังมีลมหายใจอยู่  คนที่ทำฝันให้เป็นจริงนั้นมีอยู่นะแต่เป็นคนที่มีธรรมประจำใจเท่านั้น  จึงได้ความจริงที่ตนเองฝันไว้แล้วไปให้ถึงฝัน  สำหรับคนไม่มีศีลธรรมในจิตใจได้แต่ฝันลม ๆ แล้ง ๆ เท่านั้นเอง


  เขียน:  

ความเห็น (0)