อนุทิน 120467 - ยูมิ

ยูมิ

ความฝันของคนเรามีกันทุกคนที่ยังมีลมหายใจอยู่  คนที่ทำฝันให้เป็นจริงนั้นมีอยู่นะแต่เป็นคนที่มีธรรมประจำใจเท่านั้น  จึงได้ความจริงที่ตนเองฝันไว้แล้วไปให้ถึงฝัน  สำหรับคนไม่มีศีลธรรมในจิตใจได้แต่ฝันลม ๆ แล้ง ๆ เท่านั้นเอง


เขียน 06 Feb 2013 @ 12:28 ()


ความเห็น (0)