อนุทิน 120451 - ครูเอ็กซ์

หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด.

www.kroox.net

เขียน 06 Feb 2013 @ 00:54 ()


ความเห็น (0)