อนุทิน 120450 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๘๔๔ |

"จิตป่วย หรือ อารมณ์ป่วย"

ช่วงนี้อ่านหนังสือจิตวิทยามาก
ไม่ว่าจะ "จิตป่วย" หรือ "อารมณ์ป่วย"
ก็ล้วนแต่ไม่ดีทั้งนั้น

หากยึดทางสายกลางของพระพุทธองค์
ยึดการมี "สติ" คิดใคร่ครวญ ตระหนักรู้
ไม่เบียดเบียนใคร ๆ ให้เดือดร้อนกายและใจ
ถือศีล ๕ ให้ครบถ้วน

ไม่ว่าจะ "จิตป่วย" หรือ "อารมณ์ป่วย"
ก็เพียงแค่เรียนรู้ไว้เท่านั้นเอง

แฮะ แฮะ เรียนรู้แล้วก็ร้องอ๋อ
มิน่าคนที่เรียนมาทางจิตฯ มากเกินไป
ดูจะมีจิตที่ไม่ค่อยปกติจริง ๆ
พบแต่มีพฤติกรรมแปลกผู้แปลกคน

หลายคนก็มองคนอื่นป่วยไปหมด
แต่ตัวเองป่วยกว่า ดันไม่มอง 555

มากเกินไปก็ไม่ดี
น้อยเกินไปก็ไม่ดี

ทางสายกลางกันดีกว่าเนาะ ;)...

เขียน 06 Feb 2013 @ 00:46 ()


ความเห็น (0)