อนุทิน 120374 - ยูมิ

ยูมิ

ในทุกวันเวลานาทีที่หมุนผ่านเราไป  ล้วนมีคุณค่ามหาศาลต่อการดำเนินชีวิตมนุษย์  ดังนั้นเราจงทำหน้าที่ของตนเองให้คุ้มค่าอย่างดีที่สุด  อย่าประมาทตนในการใช้ชีวิตขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่


เขียน 04 Feb 2013 @ 08:36 ()


ความเห็น (0)