อนุทิน 120331 - ธ.วั ช ชั ย

ธ.วั ช ชั ย

คู่มือการอ่านถ่ายถอดอักษรขอม

http://www.nlt.go.th/Data/KM/fontkhmer.pdf

(ถ้าสนใจรีบโหลดเก็บ เผื่อต้นทางเปลี่ยนใจ)

เขียน 03 Feb 2013 @ 11:19 () แก้ไข 03 Feb 2013 @ 11:19, ()


ความเห็น (0)