อนุทิน 120320 - อุไรรัตน์

อุไรรัตน์

               ท่านมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกอบจ.สมุทรสาคร

       ท่านดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดสมุทรสาคร

                     ท่านประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการกศน.

                         ท่านชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองเลขาธิการกศน.

               ท่านอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา


ปีใหม่ 2556 มีโอกาสได้ไปกราบอวยพรและขอพรปีใหม่ผู้บังคับบัญชาหลายท่านและผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือในจังหวัดสมุทรสาคร.        ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านมีความความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปค่ะ


เขียน 02 Feb 2013 @ 23:17 ()


ความเห็น (1)

รับทราบค่ะ