อนุทิน 120300 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • กินมากนอนมากจิตใจยิ่งอ่อนแอพ่ายแพ้ตัณหา
    กินน้อยนอนน้อยกลับเข้มแข็งมีชีวิตชีวา

                                                                            ธรรมทิพย์


  เขียน:  

ความเห็น (1)

ความพอดีพอเพียงเลี้ยงชีวีเป็นสุขนะคะ