อนุทิน 120300 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

  • กินมากนอนมากจิตใจยิ่งอ่อนแอพ่ายแพ้ตัณหา
    กินน้อยนอนน้อยกลับเข้มแข็งมีชีวิตชีวา

                                                                            ธรรมทิพย์


เขียน 02 Feb 2013 @ 06:50 ()


ความเห็น (1)

ความพอดีพอเพียงเลี้ยงชีวีเป็นสุขนะคะ