อนุทิน #120300

  • กินมากนอนมากจิตใจยิ่งอ่อนแอพ่ายแพ้ตัณหา
    กินน้อยนอนน้อยกลับเข้มแข็งมีชีวิตชีวา

                                                                            ธรรมทิพย์


เขียน:

ความเห็น (1)

ความพอดีพอเพียงเลี้ยงชีวีเป็นสุขนะคะ