อนุทิน #120290

วันนี้สอนทั้งเช้าและบ่าย. เหนื่อยหมดแรงแต่มีความสุข

เพราะผู้เรียนมีความสุขที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

แถมคุกกี้กลับบ้านอีกคนละหลายชิ้นด้วย 

เขียน:

ความเห็น (1)