อนุทิน 120290 - นีโอ..เบเกอรี่

  ติดต่อ

วันนี้สอนทั้งเช้าและบ่าย. เหนื่อยหมดแรงแต่มีความสุข

เพราะผู้เรียนมีความสุขที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

แถมคุกกี้กลับบ้านอีกคนละหลายชิ้นด้วย 

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ขอบคุณคะ