อนุทิน 12029 - Conductor

Conductor

@12028 พจนานุกรมว่าสะกด ซาหริ่ม หรือ ซ่าหริ่ม ก็ได้ทั้งคู่ครับ

เขียน 18 Jun 2008 @ 08:54 () แก้ไข 18 Jun 2008 @ 08:55, ()


ความเห็น (0)