อนุทิน 120289 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

  • ปิดฉากภารกิจการเยี่ยมบ้านนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๕
    ฉันเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ๓๙ คน  ทุกบ้าน
    บ้านที่ใกล้สุดจากโรงเรียนราชินีบูรณะ   ๕๐๐ เมตร  ไกลที่สุด  ๗๐ กิโลเมตร  (จังหวัดสุพรรณบุรี)
  • ขอบคุณตัวเองที่มีความเพียรและความอดทนจนบรรลุเป้าหมาย
    ขอบคุณนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
เขียน 01 Feb 2013 @ 19:27 () แก้ไข 01 Feb 2013 @ 19:37, ()


ความเห็น (0)