อนุทิน 120273 - krutoiting

krutoiting

บันทึกต่อ พักไว้เพื่อสืบค้นแต่เปิดหน้าใหม่ อ่านเพลิน..กลับมาที่บันทึก อิอิ ิหายไปอีกแล้ว สงสัยว่าจะทำงานซ้อนๆๆกันหลายหน้าเพจหรือไม่ ครั้งต่อไปต้องระวังจะได้ไม่ต้องเริ่มใหม่ แต่จะว่าไปแล้ว เป็นแบบนี้ก็ดีนะ ทำให้ได้บันทึกแล้วบันทึกใหม่ เพราะใช่ว่าจะเข้าท่าทุกบันทึกก็หาไม่ บางบันทึกพิมพ์ผิดก็เยอะ ยังไม่มีเวลาเข้าไปแก้ไข 

บันทึกปถวีธาตุจะเสร๋จหรือไม่ขึ้นกับเวลา และตอนนี้ต้องวางมือไปเตรียมตัวทำกิจกรรมสร้างความตระหนักให้ผู้ป่วยพิเศษ เรื้อรังชนิดติดต่อได้ ถ้าประมาท กิจกรรมจะเน้นไปทางหน้าที่พลเมืองดี สร้างจิตตระหนักในคุณธรรมเพื่อความสุขของคนทั้งโลกคือ หิริ โอตัปปะ..ธรรมะนี่เป็นยาขนาดเอกหยุดการแพร่ระบาดโรคได้นะ ถ้ารู้จักจังหวะการใช้ พร้อมๆกับการประพฤติปฏิบัติตนให้งดงามด้วยศีลจริยวัตร 

เขียน 01 Feb 2013 @ 11:01 ()


ความเห็น (0)