อนุทิน 120248 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๘๒๐ |

"ข่าวการศึกษา...ทดสอบสติปัญญาผู้บริหาร"

* ข่าว สพฐ. ให้ลดการบ้านเด็กนักเรียน แล้วให้ไปทำกิจกรรมนอกห้องเรียนแทน
ในข่าวบอกว่า การให้การบ้านเด็ก ทำให้เด็ก "เครียด"

เวรกรรม ทำการบ้านแล้วเครียด ???

* ข่าวที่ประชุม ทปอ. ต้องการการแยก สกอ. ยกฐานะให้เป็นกระทรวงอุดมศึกษาและวิจัยแห่งชาติ

อันนี้เห็นด้วยมานานแล้ว ดูจากผลลัพธ์ที่ออกมาตั้งแต่เข้าไปอยู่ใน ศธ. เ่ละเทะไปหมด

เขียน 31 Jan 2013 @ 14:08 () แก้ไข 31 Jan 2013 @ 14:10, ()


ความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

 .... ความเครียด .... ทำให้ผลผลิต (การเรียนรู้้) .... ต่ำลงได้ .....???

เขียนเมื่อ 

ต้องเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษา ดึงศักยภาพด้านการเรียนรู้ ฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยการดูจิตค่ะ

เขียนเมื่อ 

ความเหมาะสม...พอดี...ของส่วนหนึ่ง...ไม่ใช่ความเหมาะสม...พอดีของอีกส่วนหนึ่ง

ขึ้นชื่อว่าผู้บริหาร ย่อมมีวิจารณญาณในการ...ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมอยู่แล้วค่ะ เชื่อว่างั้นค่ะ

เขียนเมื่อ 

การให้การบ้านเด็ก ปกติที่ทำอยู่เราจัดกลุ่มค่ะ เด็กเก่งก็มากหน่อย(ผู้ปกครองชอบ)  เด็กอ่อนก็น้อยหน่อย

เรื่องการบ้านคงไม่มีผลกับเด็กๆในชนบท  แต่ในเมืองต้องคิดมากหน่อย เพราะมีกันแข่งขันกันมาก 

ส่วนระดับอุดมศึกษา ก็ขึ้นอยู่กับความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและความเหมาะสมค่ะ

เขียนเมื่อ 

พี่เปิ้น Dr. Ple  ตั้งประเด็นไว้เหมือนหัวข้องานวิจัยใหญ่เลยครับ ;)...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ คุณ Van Daa ;)...  

ถือเป็นวิธีการสอนแบบหนึ่งกันเลยครับ

เขียนเมื่อ 

น้องคุณครู ไอดิน ;)...

วิจารณญาณของคนเราย่อมไม่เท่ากันครับ
จะเอาอะไรกับคนนั่งหอคอยงาช้างที่ไม่รู้จักรากหญ้า
และรากเหง้าของประเทศแบบนั้น
หรือไม่ก็รู้จักดีแต่ "การเมือง" มันพาไป

ขอบคุณครับ ;)...

เขียนเมื่อ 

เหมาะสม หรือ ไม่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับ กระบวนการสอนจริง ๆ ครับ พี่นก Hong Hern ;)...
แต่จะให้ไปทำแบบนั้นทั้งระบบ ... ดูพิลึก
ควรใช้การ "รณรงค์" หรือไม่ก็ทดลองใช้ตามพื้นที่ก่อน
แล้วค่อยมาว่ากัน