อนุทิน 120241 - นาย ชัยวัฒน์ มัคคะที

ในองค์กรของท่านมีการใช้งาน KM ในแต่ละงานอย่างไร/ประมาณไหนบ้าง?

มีการใช้ KM คือมีการบันทึกการทำงานโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลการเก็บอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ต่าง เช่น อุปกรณ์ชื่อ รุ่น ยี่ห้ออะไร มีจำนวนเท่าไหร่ สภาพความพร้อมการใช้งานเป็นอย่างไร ระยะเวลาการใช้งาน  สถานที่จัดเก็บหรือใช้งาน  ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและใช้บ่อยครั้งมาช่วยในการทำงาน  เพื่อตรวจสอบสภาพความพร้อมในการทำงานด้านคอมพิวเตอร์  อีกทั้งยังต้องจัดเก็บข้อมูลในเชิงสถิติ  เพื่อง่ายในการตรวจสอบและประเมินผลในองค์กร  หากอุปกรณ์ขาดแคลน ชำรุดหรือเสียหาย  ก็สามารถแจ้งฝ่ายพัสดุดำเนินการซื้อหรือแจ้งซ่อมได้ทันที  โดยไม่เสียเวลาตรวจสอบนาน  เพราะมีการนำองค์ความรู้มาช่วยในการใช้งานในองค์กร

เขียน 31 Jan 2013 @ 10:48 ()


ความเห็น (0)