อนุทิน 120208 - เกษตรกรเรียนรู้

  ติดต่อ

วางแผนส่งเสริมให้ชาวบ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  ต้องตอบโจทย์สำคัญให้ได้ว่า  จะทำอย่างไรชาวบ้านเห็นความสำคัญของใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี  มากกว่าการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อรอการจำหน่ายเพียงอย่างเดียว

  เขียน:  

ความเห็น (0)