อนุทิน 120188 - อ.นุ

อ.นุ

กินไม่เสพ  รักไม่ใคร่ ใช้ไม่ติด
คือลิขิต
  คนโบราณ ท่านขานไข
คิดไม่ครุ่น
  ไม่ว้าวุ่น ในจิตใจ
สี่อย่างนี้  ใครทำได้ สบายเอย

(ให้โยมทำ 4 อย่างนี้..คำสอนจากพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ)

เขียน 29 Jan 2013 @ 22:54 ()


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

สาธุ ครับอาจารย์ ;)...

เขียนเมื่อ 

สาธุดวยคน

เขียนเมื่อ 

สาธุค่ะ

เป็นคติธรรมประจำวันที่พึงเพียรฝึก เพื่อยังกิจด้วยความไม่ประมาท..ขอบคุณค่ะ..