อนุทิน 120180 - ยูมิ

ยูมิ

พรุ่งนี้หลังเที่ยงวันไปแล้ว  เป็นกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์  ของนายนพพล  เจริญสุข  ทำวิจัยเกี่ยวกับพลังสร้างสรรค์ภูมิปัญญาผ้าทอภาคใต้ของไทยในสมัยใหม่  ให้ชื่นชมในความก้าวหน้าไปของลูกศึษย์ ป. เอก  สาขาวัฒนธรรมศึกษา  คณะมนุษย์ ฯ ม. ทักษิณ 

เขียน 29 Jan 2013 @ 21:21 ()


ความเห็น (0)