อนุทิน 120121 - คนถางทาง

  ติดต่อ

ความไม่สมดุล ก่อเกิดความ ลำเอียง

ความลำเอียง ก่อเกิด เจตนา ..ทั้งดีและชั่ว

เจตนา ก่อเกิดการ กระทำการกระทำ ก่อเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่...ทั้งร้ายและดี

...กำเนิดการเกิด  การดำรงอยู่  การตาย

ที่จะสร้างสมดุลใหม่  ไปเรื่อยเรื่อย   เป็นระลอกเหมือนลูกคลื่น ที่ซัดเข้าหาฝั่ง

ดูสวยดี มีพลัง  มีมนต์ขลัง ....น่าดู น่าฟัง

แต่แล้วก็ซึมหายไป.......ไร้ร่องรอย...คนถางทาง (๒๗ มกราคม ๒๕๕๖) 


  เขียน:  

ความเห็น (1)

เป๊ะ..น่ะอาจารย์