อนุทิน 120121 - คนถางทาง

ความไม่สมดุล ก่อเกิดความ ลำเอียง

ความลำเอียง ก่อเกิด เจตนา ..ทั้งดีและชั่ว

เจตนา ก่อเกิดการ กระทำการกระทำ ก่อเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่...ทั้งร้ายและดี

...กำเนิดการเกิด  การดำรงอยู่  การตาย

ที่จะสร้างสมดุลใหม่  ไปเรื่อยเรื่อย   เป็นระลอกเหมือนลูกคลื่น ที่ซัดเข้าหาฝั่ง

ดูสวยดี มีพลัง  มีมนต์ขลัง ....น่าดู น่าฟัง

แต่แล้วก็ซึมหายไป.......ไร้ร่องรอย...คนถางทาง (๒๗ มกราคม ๒๕๕๖) 


เขียน 27 Jan 2013 @ 22:39 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป๊ะ..น่ะอาจารย์