อนุทิน 120118 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

  • ฉันเปิดพบรายการทำวัตรเย็นภาคค่ำของสถานีวิทยุโทรทัศน์วัดสังฆทานโดยบังเอิญ
  • มีการทำวัตรเย็น แปลเป็นไทย  เทศน์สอน  ฟังแล้วเย็นใจกว่าดูละครภาคค่ำยิ่งนัก
  • อดคิดถึงการสวดพระอภิธรรมในงานศพไม่ได้  หากวัดต่าง ๆ มีการพัฒนาสวดมนต์แปลเป็นภาษาไทย
    น่าจะทำให้ญาติโยมเข้าใจเข้าถึง  จนเกิดความซาบซึ้งเบื่อหน่ายในรูปนามขันธ์ห้า  และเร่งกระทำความเพียรเพื่อหลุดพ้นจากทุกข์ก็คงจะดีกว่าการนั่งประนมมือจนเมื่อยมือแล้วเมื่อยมืออีก  ไม่เกิดปัญญาใด ๆ 
    อย่างมากก็แค่จิตสงบชั่วระยะหนึ่ง
                                                                                                                                ธรรมทิพย์
                                                                                                                            ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๖เขียน 27 Jan 2013 @ 21:53 () แก้ไข 27 Jan 2013 @ 23:01, ()


ความเห็น (0)