อนุทิน 120112 - Dr. Ple

Dr. Ple

…… โรคที่มาดับหน้าหนาว ฤดูหนาว หมอกลงหนาจัด โดยเฉพราะ จังหวัดตอนบนของภาคเหนือ ===> เชียงราย … เชียงใหม่ …. แม่ฮองสอน ….ลำพูน…ลำปาง…พเยาว์ …. แพร่ … น่าน …. กลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวัง …. ดูแลสุขภาพ ได้แก่ เด็กอ่อน เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคหอบ โรคถุงบมโปร่งพอง ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ และผู้ป่วยโรคหัวใจ กลุ่มดังกล่าว เป็นที่สุขภาพอ่อนแอ และมีภูมิต้านทานต่ำ …. ช่วยกันเผยแพร่ความรู้ และดูแลสุขภาพ นะคะ

เขียน 27 Jan 2013 @ 19:21 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ส่งแดดแรงและสายลมอันอบอุ่นจากภูเก็ตไปฝากนะคะคุณหมอเปิ้ล