อนุทิน 120112 - Dr. Ple

Dr. Ple
...... โรคที่มาดับหน้าหนาว ฤดูหนาว หมอกลงหนาจัด โดยเฉพราะ จังหวัดตอนบนของภาคเหนือ ===> เชียงราย ... เชียงใหม่ .... แม่ฮองสอน ....ลำพูน...ลำปาง...พเยาว์ .... แพร่ ... น่าน .... กลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวัง .... ดูแลสุขภาพ ได้แก่ เด็กอ่อน เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคหอบ โรคถุงบมโปร่งพอง ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ และผู้ป่วยโรคหัวใจ กลุ่มดังกล่าว เป็นที่สุขภาพอ่อนแอ และมีภูมิต้านทานต่ำ .... ช่วยกันเผยแพร่ความรู้ และดูแลสุขภาพ นะคะ
เขียน 27 Jan 2013 @ 19:21 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ส่งแดดแรงและสายลมอันอบอุ่นจากภูเก็ตไปฝากนะคะคุณหมอเปิ้ล