อนุทิน 120098 - นาย เอกราช แก้วเขียว

เที่ยงอาทิตย์นี้มีภารกิจไปประชุมที่ จ.ปัตตานีและเข้าติดต่่อหน่วยงานและสถานประกอบการเพื่อรองรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษารัฐศาสตร์ ปีนี้เป็นปีแรก ที่นักศึกษารัฐศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพื่อเสริมประสบการณ์การทำงานและเตรียมความพร้อมด้านอาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา

เขียน 27 Jan 2013 @ 10:33 ()


ความเห็น (0)