อนุทิน 120075 - bop

bop

ผมได้ซื้อที่ดินไว้แปลงหนึ่งจำนวน 2 ไร่ ราคาไร่ละ 150,000 บาท ขณะที่ซื้อผมไม่มีเงินขอยืม ภรรยาผม 300,000 บาท ก่อนที่ผมจะเกษียณที่ดินแปลงนี้ทำเลดีมากติดถนนคอนกรีต ตั้งใจจะทำสวนเมื่อเกษียณแล้ว        ผมได้กู้เงิน ชพค. สามล้านบาทใช้หนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั้งหมด เพราะดอกเบี้ยสูง เหลือเงินอีกผมซื้อรถยนต์ใหม่อีกหนึ่งตัน เพื่อแทนคันเดินที่ใช้งานมากว่าเจ็ดปี ใช้หนึ้ภรรยาผมที่ขอยืมซื้อที่ดิน     ผมตั้งใจจะซื้อปืน ขนาด 9 มม.อีกกระบอกหนึ่ง ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นของขวัญให้กับตนเทำงานมา 40 ปี จากลูกคนจนไม่มีสมบัติอะไรเลย      ผมเกษียณอายุราชการแล้วลงมีอปลูกต้นไม้ตามที่ได้ตั้งใจไว้ ต้นไม้ที่ปลูก มีทุเรียน ขนุน ลิ้นจี่ สะท้อน มังคุด กล้วยน้ำว้า    มะกรูด มะนาว และอื่นๆอีก ผ่านมาสามเดือนต้นไม่้ที่ปลูกดูมันนเด็มใจที่จะให้ผมมีความสุขกับการทำสวน      ทุกต้นแตกใบอ่อน แสดงถึงการเติบโต มีชาวบ้านถามผมว่าปลูกทุเรียนมันจะออกลูกหรือ    ผมก็บอกเขาไปว่าถ้าเราไม่ปลูกจะรู้ได้อย่างไรว่ามันจะออกลูกไหม ในหมู่บ้านนี้เขาจะทำไร่ข้าวโพด ไร่มัน ไร่อ้อย บ้านใครมีบ่อน้ำของตนเองก็ทำไร่ได้ทั้งปี ถ้าไม่้มีบ่อน้ำของตนเองก็ทำช่วงฤดูฝนทำได้ปีละครั้ง ถ้าผมทำได้สำเร็จต้นไม้ที่ปลูกออกผลจะได้เป็นตัวอย่างให้กับคนในหมู่บ้านหันมาสนใจในการทำพืชสวนบ้าง เพราะเขามีที่ดินกันคนละหลายไร่ แบ่งทำพืชสวนพืชไร่บ้าง    จะทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น เพราะต้นไม้จะได้ให้ความชุ่มชื้นไม่แห้งแล้ง     เพราะทุกวันนี้พอเก็บเกี่ยวพืชไร่แล้วก็เผาทำลายสิ่งที่เหลือใช้การไม่ได้ สิ่งที่ทำลายสิ่งแวดล้อมอีกอย่างก็คือการใช้สารเคมีในการทำลายต้นหญ้า       วัชพืชต่างๆ มันนำมาซึ่งการทำลายความสมบูรณ์ของดิน และสิ่งแวดล้อม      ในสวนบ้านของผมมีผลไม้ที่ร่วงหล่นมากพอสมควร อาทิเช่น มะเฟือง มะกรูด ชมพู่ ผมนำผลไม้ที่ร่วงดังกล่าวมาทำเป็นปุ๋ยชีวภาพ หมักใส่ถังไว้   แล้วนำน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพไปรดต้นไม้ ได้ผลดีครับ พวกหนอนที่ชอบกัดกินใบอ่อนมะกรูดมะนาว หนีไปหมด    วันนี้ผมมีความสุขกับการได้ทำงานที่อยากทำ ในวันหนึ่งๆผ่านไปเร็วเหลือเกินทำงานไม่เสร็จ         ครวหน้าผมจะเล่าผลงานที่ได้ทำมีอีกหลายอย่าง สวัสดีครับ

เขียน 26 Jan 2013 @ 20:39 ()


ความเห็น (0)