อนุทิน 120043 - กานดาน้ำมันมะพร้าว

เต็มไปด้วยความสุขความภูมิใจ ของทุกๆคนใกล้ตัวหรือผู้พบเห็น กับงานรับปริญญามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 - 24 มค.56 วันซ้อม วันรับพระราชทานปริญญา เหน็ดเหนื่อยแต่ก็มีความสุขกันทุกฝ่ายทุกคน

วันนี้และก็อีกหลายวันที่ชุดเสื้อครุย ยังถูกสวมใส่เก็บภาพความสำเร็จเขียน 25 Jan 2013 @ 10:31 () แก้ไข 25 Jan 2013 @ 16:25, ()


ความเห็น (0)