อนุทิน #120043

เต็มไปด้วยความสุขความภูมิใจ ของทุกๆคนใกล้ตัวหรือผู้พบเห็น กับงานรับปริญญามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 - 24 มค.56 วันซ้อม วันรับพระราชทานปริญญา เหน็ดเหนื่อยแต่ก็มีความสุขกันทุกฝ่ายทุกคน

วันนี้และก็อีกหลายวันที่ชุดเสื้อครุย ยังถูกสวมใส่เก็บภาพความสำเร็จเขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)