อนุทิน 120018 - ทวีรัตน์

ทวีรัตน์

เขียนโปรแกรม php แบบเก่า มาใช้กับ php version 5.x ไม่ได้เพราะการประกาศตัวแปรแบบเดิมในการ post เป็นแบบ $variable

วิธีแก้ปัญหาใช้  $_POST[variable]

ทั้งนี้ทาง PHP แจ้งไว้ว่า เพื่อความปลอดภัย

วิธีแก้ปัญที่ 2 ถ้าไม่อยากแก้ไข code มากให้แก้ไขไฟล์ php.ini 
ที่บรรทัด 

register_globals = On ให้เปลี่ยนเป็น Off

ถ้า CentOS ใช้คำสั่ง 

# nano  /etc/php.ini

แก้ไขเสร็จแล้ว Save และอย่าลืม restart apache ด้วยคำสั่ง

# /sbin/service httpd restart

เขียน 24 Jan 2013 @ 07:11 ()


ความเห็น (0)