อนุทิน 120001 - ดร. แสวง รวยสูงเนิน

"ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง"

คือ    การทำอย่างไรก็ได้ให้ชีวิตผู้เรียนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

มิใช่ตามใจผู้เรียน อย่างที่นักการศึกษาบางคนเข้าใจกัน

ที่ต้องอาศัยความเข้าใจ และความจำเป็นของผู้เรียนเป็นหลัก

ยอมรับตามที่เขาเป็น และช่วยให้เขาพัฒนาชีวิตในทางที่ถูกต้อง

เพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ถูกต้อง

ที่อาจต้องมีการเตรียมการ เตรียมตัวที่ดี และถูกต้อง จึงจะได้ผลจริงๆ

ตามหลักการที่วางไว้ในคำว่า "การศึกษา"

เขียน 23 Jan 2013 @ 15:14 ()


ความเห็น (0)