อนุทิน #119988

  ติดต่อ

มาตรฐานหรือระเบียบปฏิบัติ ควรหมายถึง ขั้นต่ำของการให้บริการหรือปฏิบัติที่ดี แต่อย่านำมาตรฐานหรือปฏิบัติมาเป็นข้อจำกัดหรือระมัดระวังจนเกินเหตุ จนไม่กล้าจะทำอะไร เพราะกลัวผิดระเบียบ หรือระเบียบห้ามไว้  เช่นนั้นเราจะสร้างสรรงาน หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้เช่นไร ระเบียบหรือข้อกำหนดหากเป็นอุปสรรค เราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ สิ่งที่มีความหมายและความสำคัญมากกว่า มาตรฐานหรือระเบียบเหล่านั้น คือคำว่าจริยธรรม ในบ้านเมืองเราเห็นมีระเบียบหรือกฎหมาย หรือรัฐธรรมนุญที่เปลี่ยนกันเกือบทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศ แต่ไม่เห็นบ้านเมืองเรา อยู่กันแบบร่มเย็นเป็นสุขสักเท่าไร 

  เขียน:  

ความเห็น (0)