อนุทิน 119985 - dejavu monmon

สถาบันการศึกษานำเอาระบบคอมพิวเตอร์ตรวจวัดเพื่อการเข้าทำงานมาใช้ (เครื่องแสกนนิ้วมือ) สถาบันการศึกษานั้น กำลังบอกสังคมว่า เราต้องพัฒนาความสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสถาบัน หรือ ความอ่อนด้อยในการปฏิบัติหน้าที่นั้นมีอยู่มากกว่าความมีระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ / สถาบันการศึกษาหลายแห่ง ไม่จำเป็นต้องนำเอาระบบนี้มาใช้ หากความสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรมีมากกว่าความอ่อนด้อยในการปฏิบัติหน้าที่ / ในการนำเอาระบบใดมาใช้ในองค์กร ไม่ใช่ว่าเพราะที่อื่นมี องค์กรของเราก็ต้องมี / ในเรื่องระเบียบวินัย แม้จะมีเครื่องมือหลายร้อยประการ ก็ไม่สามารถทำให้คนไร้ระเบียบกลายเป็นคนมีระเบียบไปได้ สุดท้ายก็หาทางเล็ดลอดช่องว่างของระเบียบอยู่ดี / (ความคิดก่อนลุกจากที่นอนเมื่อตีห้าของเช้านี้ ๒๓/๐๑/๒๕๕๖)

เขียน 23 Jan 2013 @ 07:42 ()


ความเห็น (0)