อนุทิน 119979 - Sukajan

  ติดต่อ

เย็นนี้ประชุม ชมรม Sports Rehab โดยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา เพื่อพยายามทำให้ชมรมทำงานขับเคลื่อนไปได้ ประชุมรอบนี้วางแผนจะจัดประชุมวิชาการ เพื่อ update ข้อมูลด้าน Sports Rehab แก่แพทย์และนักกายภาพบำบัด กำหนดวันคร่าวๆเป็น วันที่ 29 มีนาคม 2556 กำลังหาห้องประชุมที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพราะไม่เก็บค่าลงทะเบียน แต่ต้องหาทุนสนับสนุนค่าวิทยากรและค่าอาหาร

  เขียน:  

ความเห็น (0)