อนุทิน 119963 - Dr. Ple

Dr. Ple
..... การพัฒนาระบบเศรฐกิจ ..... ในยุค 2013 ของประเทศไทย..... จะเกิด เขตเศรษฐกิจพิเศษ "แม่สอด" และ " นครแม่สอด" ..... ดีใจกับประชาชน "ชาวแม่สอด" ด้วยนะคะ แต่คนในพื้นที่ต้อง ...... "ปรับตัว ..... ปรับตัว และปรับตัว ในทุกๆ ด้าน นะคะ มิติ ทั้ง สังคม วัฒนธรรม ศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ สิ่งแวด และที่สำคัญ ด้าน เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพราะจะเกิด Gap ระหว่าง "วัย" ระหว่างบุคคล ชุมชน และสังคม อย่างแน่นอน ค่ะ
เขียน 22 Jan 2013 @ 08:38 ()


ความเห็น (0)