อนุทิน 119939 - krutoiting

krutoiting


สวมหัวม้า.....ม้าถามหากองฟางใหญ่

สวมหัวไก่.......ไก่ถามหาเมล็ดข้าว

สวมหัวกวาง....กวางร้องถามโปงดินดี

สวมหัวปลี......ถามหาให้ย่างไฟ....

แด่เธอ...ผู้ไม่มีแสงนำทางเป็นของตนเ้อง


เขียน 21 Jan 2013 @ 20:31 ()


ความเห็น (0)