อนุทิน 119908 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๗๗๗ |

"ทางสายใน"

บันทึก ... "ทางสายใน" ... (ข้าวเม็ดน้อย : เสกสรรค์ ประเสริฐกุล)


อย่างไรก็ดี อย่าลืมว่าเส้นทางนั้นเปลี่ยนได้ หากจุดหมายยังคงอยู่ ไม่มีใครเกิดมาพร้อมความรู้
เธอต้องฝึกเป็นของตัวเอง

ผิดพลาดเริ่มต้นใหม่ ผิดไปเริ่มต้นอีก อุปสรรคไม่ใช่สิ่งที่ควรหลบหลีก
หากต้องถือเป็นโรงเรียนแห่งความจริง

อย่าเกลียดตัวเองเมื่อล้มเหลว อย่าหลงตัวเองเมื่อสำเร็จ แต่จงเรียนรู้จากเรื่องราวเหล่านั้น
และใช้มันเป็นเป็นแสงสว่าง เมื่ออยากเป็นหนึ่งเดียวกับเส้นทาง ต้องกำจัดสิ่งกีดขวางคือ อัตตา

ชีวิตที่นำโดยอหังการ์ ย่อมไม่มีวันได้ก้าวไกล

จงอาศัย "ดวงจิตของผู้เริ่มต้นใหม่" เผาสลายอวิชชา

เขียน 20 Jan 2013 @ 19:12 () แก้ไข 22 Jan 2013 @ 01:24, ()


ความเห็น (0)