อนุทิน 119906 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๓๗๗๖ |

"การเข้าใจใครสักคนอย่างลึกซึ้ง"


ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=L1RpEfPd-_s

1. ปัญญา : การสนทนา

2. นิสัย : การอยู่ร่วม

3. ความรู้ความสามารถ : การทำงาน

4. กำลังใจ : เมื่ิอเกิดวิกฤตการณ์

5. ความภักดี : ยามตกต่ำ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)