อนุทิน 119893 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มีรายงานถึงวิธีการเลือกสั่งตรวจ D-Dimer ในคนไข้ที่สงสัยอาการ deep venous thrombosis (DVT) ว่าหากมีการจัดลำดับขั้นตอนในการสั่งตรวจให้ดี จะลดการสั่งที่ไม่จำเป็นและเกิดประโยชน์จริงในการดูแลจัดการคนไข้ เป็นการศึกษาที่รายงานใน Ann Intern Med. 15 January 2013;158(2):93-100. 

Selective d-Dimer Testing for Diagnosis of a First Suspected Episode of Deep Venous Thrombosis: A Randomized Trial 

อ่าน Abstract ได้ตามลิงค์ค่ะ 

เขียน 19 Jan 2013 @ 23:52 ()


ความเห็น (0)