อนุทิน 119845 - Sukajan

Sukajan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ยังไม่เข้าใจแนวคิดของ สปสช ที่จะพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ ให้ชุมชนช่วยเหลือกัน อ้างโมเดลญี่ปุ่น น่าจะยาก เพราะคนไทยไม่มีวินัยเข้มเท่าคนญี่ปุ่น ถ้ามีการเก็บเงินล่วงหน้าก่อนถึงวัยสูงอายุ แล้วบริหารเงินไม่ถูกทาง โดยเฉพาะมีการคอรัปชั่น ระบบคงจะพัง ให้แต่ละชุมชนคิดกันเองดีกว่ามั๊ย


เขียน 18 Jan 2013 @ 12:28 ()


ความเห็น (0)