อนุทิน 119843 - อารักขา

อารักขา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ตรวจแปลงอีกครั้ง.....โรคเหี่ยวในมะเขือเทศ

เมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้มีโอกาสไปตรวจแปลงมะเขือเทศในพื้นที่ริมฝั่งโขงอีกครั้ง
หลังจากแปลงมะเขือเทศพบโรคเหี่ยวอย่างกว้างขวาง โดยครั้งนี้ได้ตรวจแปลงร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย นายณรงค์ศักดิ์ พจนา 
ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจาก ท่านผอ.ศูนย์ฯ
ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมตรวจวินิจฉัยและรับรองการเกิดโรคพืชในจังหวัดบึงกาฬด้วยดี ...

ต้องขอขอบพระคุณท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย  ผลการตรวจวินิจฉัย และรับรองการเกิดโรคนี้..สำคัญมาก

สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศจะได้รับความช่วยเหลือจากทางราชการต่อไป

ผลการตรวจวินิจฉัย สรุปว่า แปลงมะเขือเทศแสดงอาการทั้งโรคเหี่ยวเหลือง และ
เหี่ยวเขียวก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ  เกษตรกรไม่สามารถเก็บผลผลิตที่มีคุณภาพจำหน่ายได้ 

เขียน 18 Jan 2013 @ 11:40 ()


ความเห็น (0)