อนุทิน 119831 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • วันนี้ฉันเดินทางไปเียี่ยมบ้านนักเรียนได้สี่หลัง   บ้านวังเย็นสองหลัง
     เข้าสู่จังหวัดราชบุรีไปที่ำอำเภอบ้านโป่ง  และอำเภอบางแพ  กลับถึงนครปฐมสามทุ่มเศษ 
  •  สิ่งที่พบเห็นนอกบ้านในวันนี้ทำให้มีความรู้สึกทั้งหดหู่  ทั้งอบอุ่นระคนกัน
    ชีวิตไยแตกต่างจนฉันคาดไม่ถึง  "บุญทำกรรมแต่ง"  ทำให้วาสนาของคนนั้นต่างกัน


  เขียน:  

ความเห็น (0)