อนุทิน 119825 - นาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี

  ติดต่อ

ไอแอมเวรี่ไทยอินอินเดีย: โขนหน้าพระ

เรื่องของ 'ลิงเอาปลา' หน้าพระ

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ชอบชื่อเรื่องค่ะอาจารย์ เห็นภาพพจน์มาก 555