อนุทิน 119796 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ทีมวิจัยของการทดลอง control trial ที่มีชื่อย่อว่า ACCOMPLISH (Avoiding Cardiovascular Events through COMbination Therapy in Patients Living with Systolic Hypertension) ซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะวัดว่าการควบคุมความดันโลหิตด้วยยาสองกลุ่มจะช่วยลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่มากับโรคนี้ได้มากน้อยแค่ไหน (ยาลดความดันโลหิตสูงจะมีหลายกลุ่มที่ต่างกลไกกัน) ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลย่อยของการทดลองขนาดใหญ่นี้แล้วได้รายงานสิ่งที่น่าสนใจไว้ในวารสาร Lancet ฉบับล่าสุด (Lancet. 2012. doi:pii: S0140-6736(12)61343-1349. 10.1016/S0140-6736(12)61343-9.) ถึงความแตกต่างของวิธีการรักษาความดันโลหิตสูงในคนอ้วนกับคนผอม สิ่งที่เขาพบคือในคนอ้วน การใช้ยาขับปัสสาวะ (diuretics) จะมีผลในการลดอัตราตายและการเกิด stroke ได้ดีกว่าในคนผอม ในขณะที่กลุ่มคนผอมนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ ควรใช้ยาในกลุ่ม calcium channel blocker ดีกว่าไม่ต้องใช้ diuretics

เขียน 17 Jan 2013 @ 00:57 ()


ความเห็น (0)