อนุทิน 119795 - KRUDALA

KRUDALA
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันครูปีนี้รำลึกถึงบุญคุณของครูอยู่ที่บ้าน มีอะไรที่ยังทำใจยอมรับไม่ได้  พูดไปก็จะหาว่าเรียกร้องสิทธิ์ให้ตัวเอง ครั้นปล่อยไว้ก็รังแต่จะสะกิดใจอยู่ตลอดไป  หลังจากท่องคาถาพาหุงแล้วพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจึงตัดสินใจ....  ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งชัยมงคลนั้น  

เขียน 17 Jan 2013 @ 00:43 ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

 สวัสดีค่ะ คุณพี่ใหญ่  และอาจารย์ Wasawat Deemarn 

               ขอบพระคุณมากค่ะ ที่มาเป็นกำลังให้ครูดาหลาในเวลาที่ต้องการกำลังใจเป็นอย่างมาก   วันครูเป็นวันดีที่ทุกคนจะได้ระลึกถึงบุญคุณของครูผู้ให้ความรู้   คุรุสภามีการคัดเลือกหนึ่งแสนครูดีเพื่อเข้ารับเข็มรางวัลเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร ในงานวันครูของทุกปี   ทุกครั้งครูดาหลาจะไปร่วมงานเพราะเห็นความสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ครูผู้ตั้งใจปฏิบัติงานควรได้รับเพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรี   วันครูปีนี้ครูดาหลาก็คิดว่าตัวเองจะได้รับเกียรติอันนี้  แต่ปรากฏว่าไม่มีชื่ออยู่ในจำนวนครูที่โรงเรียนเสนอมา   การครองตน  ครองคน ครองงาน  มีคุณธรรม จริยธรรม  เป็นพื้นฐานที่คนเป็นครูต้องมีอยู่แล้วและครูดาหลาก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าคนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านครอบครัว หน้าที่การงาน ประพฤติตนอยู่ในกรอบประเพณีของการครองตน  ครองคน ครองงาน ....  แต่ไม่มีข้อที่บอกว่าควรจะให้กับครูที่ตั้งใจปฏิบัติงานจนครบวาระเกษียณอายุราชการ  ครูดาหลาจึงไม่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี    ซึ่งครูท่านอื่นๆที่ทำงานมานานและจะครบวาระเกษียณอายุราชการเหมือนครูดาหลาก็ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติกันทั่วทุกคน   

               ดังนั้นงานวันครูปีนี้จึงไม่มีครูดาหลา  เพราะทำใจไม่ได้ค่ะ...     ครูดาหลาผิดไหมคะ

ความดีที่เราคิดและกระทำ..ใครไม่เห็น ตัวเราเห็น..เกียรติยศชื่อเสียงเป็นเพียงสิ่งสมมตินอกกาย..จิตที่งามด้วยความดีย่อมอยู่กับตัวเราตลอดไปนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพระคุณ คุณพี่ใหญ่มากค่ะ ที่เหมือนญาติผู้ใหญ่ คอยเตือนสติครูดาหลาเรื่อยมา

ความดีที่เราคิดและกระทำ..ใครไม่เห็น ตัวเราเห็น..เกียรติยศชื่อเสียงเป็นเพียงสิ่งสมมตินอกกาย..จิตที่งามด้วยความดีย่อมอยู่กับตัวเราตลอดไป