อนุทิน 119788 - ธิ

ธิ

  • เช้าจันทร์ทำคนไข้สบาย ๆ  บ่ายประชุมนักวิจัยหน้าใหม่  คณะทำงาน R2R
  • น้องติ๊กเล่าต่อเรื่องเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ  ใช้กระบวนการกลุ่มทำให้คนไข้ TB  กินยาได้ต่อเนื่อง   มี  ๑  ราย ที่ติดสุราด้วย  ขาดยา  อสม.ช่วยดูแลแต่ก็ไม่ฟัง  ให้น้องที่ รพ.สต.บ้านฝางดูต่อให้  เสนอว่า...ได้ฟังตัวอย่างจากด่านซ้าย  ให้ผู้นำชุมชน  อสม.  คนในชุมชน  อบต.เข้ามาร่วมคิด  จะช่วยเหลือคนบ้านเดียวกันอย่างไร
  • น้องนกเล่าเก็บข้อมูล  ๘  จาก  ๑๑  โรงเรียนแล้ว  ติดตามว่าคุณครูเพื่อน ๆ  ใช้เงิน ๒,๐๐๐  บาท ดำเนินการสร้างสื่อหรือใช้สนับสนุนกิจกรรมดูแลช่องปากนักเรียนอย่างไรบ้าง  ข้อมูลครบจะพอเห็นทิศทาง  แบบแผนบางอย่างว่า  ส่วนใหญ่โรงเรียนใช้ไปทางใด
  • น้องเอฟเล่าที่ทำวิจัย R2R  จนเสร็จ  มี intervention  ๗  อย่าง  ที่เป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสามารถลดอุบัติการณ์จากของมีคมทิ่มตำ  เก่งมาก ๆ  ตั้งใจมาก  เป็นตัวอย่างให้เพื่อน ๆ เห็นว่า  งานวิจัยไม่ยาก  เสนอแนะเรื่องเขียนทบทวนวรรณกรรมให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น  จัดหมวดหมู่  ร้อยเรียงให้กระชับ  และมีสรุปความแต่ละประเด็น  โดยเฉพาะที่จะเกี่ยวโยงมาใช้ในงานของเรา
  • พี่นิตจะทำเป็น Survey  เพื่อหาปัจจัยที่คนไข้เบาหวานควบคุมน้ำตาลไม่ได้  จึงเสนอว่า  ถ้าจะเป็น R2R   เพื่อพัฒนาถึงงาน  ถึงคนไข้   น่าจะนำปัจจัยที่รู้จากพื้นที่ของเราจริง ๆ  จาก Survey นั้น  มาใส่ intervention   เพื่อแก้ไขปัจจัย  พัฒนาพฤติกรรม  จนนำสู่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีขึ้น
  • น้องเหมียวสนใจการทำงานเชิงป้องกันปัญหาเด็กหญิงแม่  เอ๊ะ !  ว่า  ทำไมแนวโน้มเพิ่มเรื่อย ๆ  จะถึงครึ่งของตำบลสระใคร  ๑๑  หมู่บ้าน  ที่ รพ.สต.สระใครรับผิดชอบ  แนะนำให้รู้จักพี่เปิ้น  search ต่อ
  • น้องอนุสยังไม่ได้หัวข้อ  แต่ไม่น่าห่วง  มีคุณจุ๋มหัวหน้า ER  เป็นพี่เลี้ยง  ดูแลใกล้ชิด
  • ปีนี้ก็ยังสนุก  ได้กำลังใจดีที่รุ่นพี่ปีที่แล้ว  คุณประวัตร์ได้รางวัลที่ ๑  จาการนำเสนอ R2R  จาก  สสจ.หนองคาย
  • ให้เขียนย่อลง  ส่งประกวด

เขียน 16 Jan 2013 @ 22:51 ()


ความเห็น (0)