อนุทิน 119785 - krutoiting

krutoiting

น้องมาเติมเต็มความอบอุ่นใจให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

น้องๆเป็นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จำนวน 5 คน

น้องฝึกงานจิตอาสาคนละ 6 ชั่วโมง เรานับตั้งแต่วินาทีแรกที่น้องก้าวเข้ามาเลย

เมื่อรับทราบเหตผล และหนังสือเบิกทางของทางรร.แล้วน้องแหม่มนักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้ประสานงาน

ส่วนฉันทำหน้าที่ให้คำแนะนำสถานที่ พอสังเขป สังเขปคือเอาเฉพาะเนื้อ เอาเฉพาะที่จำเป็นต้องใช้แล้วลุยเลยเรา

ร่วมกันวางแผนบุก อิอิ ไม่ใช่....ล้อเล่น...เรารุกคืบเพื่อขจัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

โรคเหงาให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังก่อนด้วยเสียงหัวเราะ

และแล้วความง่วงก็คืบคลานเข้ามาอย่างเงียบๆ มาชวนให้หลับ

ลาก่อน พรุ่งนี้ค่อยมาต่อ นี่เรากำลังบันทึกแบบดินพอกหางหมู่แล้วหรือ

เขียน 16 Jan 2013 @ 22:29 ()


ความเห็น (0)