อนุทิน 119783 - นาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี

กลับมาบ้านเก่าในวันครู

เพื่อแสดงความเคารพครูทุกท่าน 

ด้วยบันทึกเกี่ยวกับ บรมครู ผู้ทรงกรุณาธิคุณ พร่ำสอนศิษย์อย่างยากลำบาก เมื่อสองพันกว่าปีก่อน ที่ประเทศอินเดีย

ไอแอมเวรี่ไทยอินอินเดีย: ออกแขก

เขียน 16 Jan 2013 @ 22:02 () แก้ไข 16 Jan 2013 @ 22:04, ()


ความเห็น (0)