อนุทิน 119783 - นาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี

  ติดต่อ

กลับมาบ้านเก่าในวันครู

เพื่อแสดงความเคารพครูทุกท่าน 

ด้วยบันทึกเกี่ยวกับ บรมครู ผู้ทรงกรุณาธิคุณ พร่ำสอนศิษย์อย่างยากลำบาก เมื่อสองพันกว่าปีก่อน ที่ประเทศอินเดีย

ไอแอมเวรี่ไทยอินอินเดีย: ออกแขก

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)